Europower har tidligere belyst hvordan strømsalgselskapet Tinde Energi har kastet fastpriskunder ut av avtalene sine, ikke minst etter at nærmere 6000 kunder ble tvangsflyttet fra GNP Energy til Tinde Energi tidligere i år. Mens Forbrukertilsynet tar de private forbrukernes sak, må bedriftskunder gå rettens gang mot selskapet.

Grand Cafe og Restaurant i Larvik gjorde nettopp dette etter at de, som mange andre, hadde blitt kastet ut av sin fastprisavtale med Tinde Energi. I midten av juli fikk restauranten en strømregning fra Tinde Energi på 64.000 kroner – noe som var mye høyere enn det avtalte pristaket de hadde.

Dette skjedde etter at Tinde overtok som strømleverandør for restauranten. Opprinnelig var de kunder hos GNP Energy før de ble flyttet over til Tinde Energi, som kastet dem ut av avtalen.

Tinde anså seg ikke forpliktet til å fortsette å levere strøm til prisen som var satt i pristaket og utstedte en faktura for et vesentlig høyere beløp enn det som ville fulgt av avtalen.

Når Grand Cafe og Restaurant ikke betalte den dyre fakturaen ved forfall stengte Tinde strømmen. Senere sendte Tinde en opphørsfaktura til Grand Cafe hvor det var lagt inn et tak på 85 øre per kWh.

Etter å ha blitt kastet ut av avtalen inngikk Grand Cafe en midlertidig avtale med Fjordkraft, men krevde at avtalen med Tinde skulle opprettholdes.

Dermed bestemte de seg for å gå rettens vei, og tok saken til Vestfold Tingrett hvor de fikk medhold i at Tinde Energi måtte fortsette å levere strøm på de avtalte vilkårene.

Lagmannsretten: Strømmen må leveres

Tinde anket kjennelsen fra Vestfold Tingrett til Agder lagmannsrett.

Nå er konklusjonen klar: anken forkastes.

Lagmannsretten slår som tingretten fast at om det var begått en feil fra GNPs side, i forbindelse med overføringen mellom selskapene, er dette noe GNP Energy – og nå Tinde Engergi – er nærmest til å bære risikoen for.

Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at Grand Cafe ikke hadde plikt til å betale fakturaen av 15. juli 2022 på 64.000 kroner. Overføringen av kundeforholdet fra GNP Energy til Tinde Engeri innebar ingen endring i kundeavtalen.

Strømprisen var ikke oppgitt i fakturaen fra Tinde Energi. Det ble imidlertid opplyst for tingretten at fakturabeløpet var basert på markedspris, uten korreksjon for pristak.

Grand Cafe forsøkte forgjeves å komme i kontakt med Tinde Energi for å gjøre oppmerksom på dette. Det var ikke grunn til å stenge strømmen, og Tinde Energi har urettmessig terminert avtalen, konkluderer lagmannsretten.

Tinde Energi må betale saksomkostninger

Denne striden i rettsapparatet er ikke nødvendigvis siste ord i saken. Nå har Grand Cafe og Restaurant AS to måneder fra kjennelsen er rettskraftig, til å reise søksmål mot Tinde Energi for kontraktsbrudd. Tinde Energi plikter å levere strøm i mellomtiden.

I sakskostnader for lagmannsretten må Tinde Energi betale 28.000 kroner til Grand Cafe og Restaurant AS.