Elklagenemnda ble opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere.

– Elklagenemnda er den eneste klagenemnd der forbrukere kan klage inn strøm- og nettleiesaker, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.