Elklagenemnda ble opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere.

– Elklagenemnda er den eneste klagenemnd der forbrukere kan klage inn strøm- og nettleiesaker, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Han er også én av Forbrukerrådets totalt to representanter i nemnda.

Høye strømpriser og energikrise fører til stor misnøye hos det norske folk. Det kjenner Elklagenemnda på. I 2021 registrerte de det høyeste antallet klagehenvendelser noensinne. Trenden snur ikke i år – de vil sannsynligvis ligge på samme nivå, om ikke høyere.