Enhver aktør som skal produsere, selge eller overføre kraft, må søke om og få innvilget omsetningskonsesjon. I henhold til konsesjonsvilkårene er det en plikt å levere økonomisk og teknisk rapportering til RME.