Det viser en utregning Energidepartementet har gjort. Utregningen er gjort på forespørsel fra stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp).

Nilsen hadde en omfattende forespørsel, men departementet har forenklet. De har regnet på hvor mye en standard husholdning hadde i strømutgifter i 2023, sammenlignet med snittkostnadene i årene fra 2010 til 2020.

For 2023 er strømstøtten tatt med i regnestykket.

Årsforbruket er satt til 16.000 kWh (gjennomsnittlig forbruk) og 20.0000 kWh (vanligvis regnet som standardforbruk).

Beregningen er gjort for de tre prisområdene i Sør-Norge: NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet).

Dyrere enn normalen

Ekstremåret 2022 med rekordhøye priser, er altså ikke med i beregningen. Det er kun 2023 som er sammenlignet med tidligere år.

Som tabellene under viser, måtte husholdningene med et standardforbruk på 20.000 kWh betale mellom 8000 og 10.000 kroner mer for strømmen i fjor enn de måtte gjøre da strømprisen var på et mer «normalt» nivå.

NO1

16.000 kWh

20.000 kWh

2023

22.092

27.615

Snitt 2010-2020

15.639

19.549

Differanse

6453

8.066

NO2

16.000 kWh

20.000 kWh

2023

23.701

29.626

Snitt 2010-2020

15.512

19.390

Differanse

8189

10.236

NO5

16.000 kWh

20.000 kWh

2023

22.100

27.625

Snitt 2010-2020

15.478

19.347

Differanse

66200

8278

Departementet opplyser at det er brukt en standard forbrukerprofil for å regne ut kostnadene, men understreker at det knyttet usikkerhet til beregningene.

Begrepet som er brukt er «årlig strømregning» som må innebære at nettleie og avgifter er tatt med. Så vidt Europower kan se er beløpene ikke indeksregulert.

Billigere i år

Tall fra Nord Pool viser har prisnivået gått betydelig siden i fjor. Månedstallene for januar og februar er klare.

Tabellene under viser strømprisene i øre/kWh inkludert moms. Alle tallene er avrundet.

NO1

2023

2024

Reduksjon

Januar

158

115

27 %

Februar

144

84

42 %

NO2

2023

2024

Reduksjon

Januar

158

108

32 %

Februar

144

83

42 %

NO5

2023

2024

Reduksjon

Januar

161

113

19 %

Februar

138

85

38 %

I gjennomsnitt er prisnivået i Sør-Norge en tredjedel lavere i året to første måneder sammenlignet med i fjor.

Det betyr imidlertid ikke at forbrukernes kostnader er redusert tilsvarende. Den timebaserte strømstøtten gjør at det er tilnærmet makspris for privatkunder i Norge.

Strømstøtten slår inn ved 91 øre (ink. mva.)