I et intervju med NRK tar generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund til orde for en strømstøtte som dekker 100 prosent av kostnaden over 50 øre per kilowattime, inkludert merverdiavgift.

I dag dekker strømstøtten 80 prosent av regningen over 70 øre. Merverdiavgiften kommer da i tillegg.

– Dagens strømstøtteordning er egentlig ganske godt konstruert, men den slår inn på et for høyt prisnivå, sier Meyer til NRK.

Fra 2014 til 2019 lå gjennomsnittlig spotpris på strøm på 37 øre per kilowattime.

Kan koste over 10 milliarder i måneden

Pristaket på 50 øre er nummer én på listen av i alt ti tiltak som Huseierne nå foreslår i sin nye rapport «Forbrukernes energimelding». Rapporten ble for få dager siden distribuert til en rekke stortingspolitikere, og fra Fremskrittspartiet får organisasjonen full støtte.

– Jeg er helt enig med Huseiernes Landsforbund, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland.

– Staten har ekstrainntekter på flere titalls milliarder kroner som en følge av de høye strømprisene, men samtidig gir de bare smuler tilbake til befolkningen. Frp har fremmet forslag om en midlertidig makspris på strøm på 50 øre per kilowattime for både husholdningene og bedriftene en rekke ganger de siste månedene, men stortingsflertallet har stemt mot hver gang, sier han.

Som Europower fortalte i februar i år, har Næringsdepartementet allerede regnet på hva en strømstøtte fra 50 øre/kWh ville kostet. I januar alene ville strømstøtten da vært på over 10 milliarder kroner, ifølge departementets beregninger – og forutsatt at også næringslivet får strømstøtte.

Strømprisene i januar ligger drøyt 10 prosent under gjennomsnittet så langt i år, viser tall fra Nord Pool. Anslaget for januar er dermed nesten representativt for hver måned hittil i 2021 – men altså forutsatt at også næringslivet får strømstøtte.

Skepsis i regjeringen

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet er derimot skeptisk.

– Jeg har stor forståelse for at mange har det tøft. Derfor har vi etablert en strømstøtteordning som hjelper folk med strømkostnadene, sier Sæther til NTB.

– Men vi er i en situasjon hvor det er press på renten, og høy statlig pengebruk gjør at risikoen øker for skyhøy rente.

I tillegg er Norge avhengig av at vannmagasinene ikke tappes for mye. Strømstøtten må derfor utformes på en slik måte at den stimulerer folk til å spare på strømmen, mener statssekretæren.

– Strøm er en knapphetsvare nå, så det er viktig at vi sparer.

Avviser kritikken

Huseierne mener innvendingene ikke treffer og viser til at husholdningenes energiforbruk er betydelig lavere i dag enn for 20 år siden. Ifølge Meyer er det en myte at nordmenn sløser med strømmen.

– Med de økonomiske utsiktene nå, er vi ganske trygge på at folk har mer enn sterk nok motivasjon til å spare der de kan, sier Meyer til NTB.

Han mener en forbedret strømstøtteordning vil være det enkleste og raskeste grepet regjeringen kan ta for å hjelpe sårbare husholdninger. Samtidig får staten så store ekstrainntekter fra de høye strømprisene at det egentlig bare er snakk om å omfordele, fastholder Meyer.

– Selv med en strømstøtte som slår inn på 50 øre, så vil staten har betydelig større inntekter enn i normalår.