Tittelen på NRK-saken er at «Noreg gir mindre i straumstøtte enn nesten alle andre i Europa.» Saken er basert på en sammenstilling gjort av den belgiske tenketanken Bruegel.

Saken ble publisert lørdag kveld, og er også omtalt av E24 med samme vinkling.

– Noreg er på 20. plass i europeisk oversikt over straumstøtte. Den tyske støtta er dobbelt så stor som den norske per innbyggjar, skriver NRK.

Leserne sitter naturligvis igjen med et inntrykk av at strømstøtten i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land. Det kan i beste fall beskrives som misvisende.

Det blir gjort to feil: For det første forstyrrer BNP bildet, og for det andre inneholder tallgrunnlaget langt mer enn strømstøtte.

Fra 21. til 6. plass

Først bruttonasjonalprodukt. En statistisk ulempe ved å være et av verdens rikeste land, er at BNP er svært høy per innbygger. En stor andel av Norges BNP ligger i oljesektoren.

Rangeringen til den belgiske tenketanken er basert på strømstøtte som andel av BNP. Med Norges høye BNP kommer vi dermed langt nede på listen. På 21. plass av 28 land for å være nøyaktig (selv om NRK skriver 20. plass).

Et sentralt spørsmål er om dette er en fornuftig måte å rangere landes ulike strømstøtteordninger på. Om vi i stedet sorterer støtten delt på innbyggertall forandrer bildet seg kraftig.

Da hopper Norge fra 21. plass til 6. plass.

Ifølge de belgiske tallene har landene i snitt delt ut rundt én milliard euro per million innbyggere. Det norske tallet er halvannen milliard euro per million innbyggere.

Det er kun regnemetoden med BNP som gjør at Norge at havner langt nede på listen, for øvrig i selskap med våre nordiske naboer.

Støtte til Uniper og Gazprom tatt med

Det andre forholdet som gjør NRK-saken svært misvisende, er tallgrunnlaget. Altså mengden strømstøtte som er gitt i hver enkelt land. Dette med 6. plass er altså ikke viktig i det hele tatt, for bakgrunnstallene kan ikke sammenlignes.

Her er det naturlig å se nærmere på Tyskland, siden NRK skriver at «…den tyske støtta er dobbelt så stor som den norske per innbyggjar.»

I følge den belgiske sammenstillingen har Tyskland brukt suverent mest på strømstøtte, hele 264 milliarder euro, langt mer enn alle andre land. Til sammenligning er Norge ført opp med 8 milliarder euro.

Men i den tyske summen er det tatt med pengebruk som ikke sammenlignes med det vi i Norge oppfatter som strømstøtte.

For eksempel brukte den tyske regjeringen 17 milliarder euro på å redde Uniper, den finsk/tyske kraftgiganten med mye kullkraft i porteføljen. Et lån på 10 milliarder euro til den tyske delen av Gazprom er også tatt med.

Faksimile fra NRK.

Bensin og diesel

Andre tyske eksempler er økning i pendlerfradrag, økte utbetalinger til fattige barn, reduksjon i avgiftene på bensin og diesel, lavere pris på bussbilletter og tilskudd til varmepumper. Listen er lang.

Når NRK regner alt dette som strømstøtte, så gir det et skjevt bilde. Tyskland bruker riktignok store beløp på energistøtte, men totalsummen på 264 milliarder euro er ikke sammenlignbar med den norske strømstøtten.

Det norske beløpet som er lagt til grunn er 8 milliarder euro. Det inkluderer strømstøtten til private og strømstøtten til bedrifter, og ikke noe særlig mer.

Flaskehals-overføringene fra Statnett til nettselskapene er nevnt, men ikke inkludert i beløpet. Det samme gjelder strømstøtte til studenter og ekstra bostøtte til utsatte grupper - det er heller ikke med.

Når NRK skriver at tysk strømstøtte er dobbelt så høy som den norske, sammenligner de altså epler med pærer.

Det tyske beløpet inneholder langt mer enn det som kan sammenlignes med den norske strømstøtten.

Utnyttet av kritikere

Den belgiske tanketanken kan vanskelig klandres for hvordan sammenfatning deres tolkes i Norge. De har publisert en god oversikt over ulike ordninger i ulike land, men den blir altså misvisende når landene sammenlignes med hverandre.

Men at sammenligningen ikke gir et særlig godt bilde, hindrer ikke norske opposisjonspolitikere og organisasjoner å bruke undersøkelsen til å sverte den norske regjeringen:

– Den belgiske oversikten bør brukes til å realitetsorientere en regjering som tror de leverer den beste bistanden i verden, sier Marius Arion Nilsen i Frp.

– Jeg er lei av at regjeringen stadig vekk påstår at den norske strømstøtten liksom er så raus, sier Sofie Marhaug i Rødt.

– Vi har lenge vært skeptiske til regjeringens fremstilling av den norske strømmstøtten som raus. Det er villedende og regelrett bløff, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

Samme vinkling

Alle sitatene er hentet fra NRK-saken. Ingen av de tre kommenterer tallgrunnlaget i undersøkelsen. Heller ikke at med tallgrunnlaget som ligger på bordet så er Norge på 6. plass i strømstøtte per innbygger.

Bruegel publiserte sine tall allerede i slutten av november. Det er altså ikke en helt fersk sammenstilling. Først i forrige uke brukte Frp-Nilsen undersøkelsen som grunnlag for et spørsmål sendt til statsråden.

Noen få dager senere dukker saken opp i NRK, med tilnærmet nøyaktig samme vinkling som Nilsen sine spørsmål.