Haugaland Kraft satte spørsmålstegn ved Thomas Iversens habilitet

– Bakgrunnen for vår habilitetsinnsigelse var Iversens til dels kraftfulle og unyanserte uttalelser i media, sier Haugaland Kraft.

– Det er en innsigelse de står fritt til å fremme, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
– Det er en innsigelse de står fritt til å fremme, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.Foto: Forbrukerrådet
Publisert 20. November 2023, kl. 10.24Oppdatert 20. November 2023, kl. 10.24