I forbindelse med at sakene om angrerett og Haugaland Kraft kom opp i Elklagenemnda, mente Haugaland Kraft at den ene representanten i nemnda var inhabil i saken.

Det var juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, som fikk anklagen på seg som følge av at han uttalte seg til media om angrerett og tilbakebetaling.