Europower har sett på de 26 største selskapene som selger strøm til sluttkunder. I fjor hadde disse selskapene samlet salgsinntekter på knapt 88,2 milliarder kroner. Dette var i praksis salg av strøm til kundene.