6. juni skal er det generalforsamling i Fornybar Norge. Europower har fått innsyn i agendaen, og ett punkt skiller seg ut; «Omdømmet til strømsalgselskapene».

Dette blir tatt opp som følge av et innspill fra advokat Jens Naas-Bibow. Han mener organisasjonen må gjøre noe med den negative oppmerksomheten strømsalgselskapene påfører hele fornybarbransjen.

– Strømsalgselskapene har opplevd vedvarende negativ medieinteresse over flere år, noe som er uheldig for hele fornybarnæringens omdømme.