I høst og i år har Europower publisert en rekke saker om det omdiskuterte strømselskapet Tinde Energi. Like før jul meldte selskapet at de skulle slutte å selge strøm, og selskapet varslet at de skulle gjøre endringer i fastprisavtalene og pristak-avtalene de har med sine privatkunder. Men denne type avtaler er bindende ut avtaleperioden, og et strømselskap kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått.

Derfor varslet Forbrukertilsynet at Tinde Energi AS på tampen av 2022 ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven. Nå er det klart at tilsynet har politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri. Det kommer frem i en pressemelding fra Forbrukertilsynet.

– Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet og dets styreleder og daglige leder, sier direktør Trond Rønningen i meldingen.

I meldingen fra Forbrukertilsynet kommer det frem at de har bedt om at politiet etterforsker om Tinde Energi har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved følgende handlinger:

  • Ved at selskapet sendte ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket.
  • Ved at selskapet gikk til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukere om oppsigelse.
  • Ved å forsøke å få kundene til å si opp gunstige strømavtaler med prisgaranti.
  • Ved å varsle endringer i avtalevilkår, som ville innebære at forbrukerkunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og få et begrenset avtalt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen.

Forbrukertilsynet har også anmeldt styreleder i selskapet for medvirkning eller forsøk på medvirkning til bedrageri på disse punktene.

Europower har bedt Raymond Henriksen om en kommentar til politianmeldelsen, foreløpig uten hell.