I saken om Meløy Energi der selskapet har kontaktet alle kundene som har fastprisavtale, og tilbudt dem en kompensasjon for å gå over til en spotprisavtale, har Forbrukertilsynet fått kritikk fra «strøminfluenser» Mathias Nilsson. Årsaken er at Forbrukertilsynets seksjonssjef i tilsynsavdelingen - Tonje H. Drevland, var sitert i e-posten som Meløy Energi sendte ut;

«Forbrukertilsynet har ingen anbefaling til kundene på om de bør akseptere tilbudet eller ikke – dette må den enkelte kunde ta stilling til om er ønskelig eller ikke. Forbrukertilsynet har imidlertid hatt tett og god dialog med Meløy Energi AS om tilbudet som fremsettes, og vi anser at kundene blir godt ivaretatt ved at selskapet gir kundene dette tilbudet», var Drevland siter på.

Og det at Drevland godtar å siteres i e-posten fra selskapet, tolker Nilsson som en måte å legitimere tilbudet fra Meløy Energi.

– Forbrukertilsynet godkjenner at strømselskapet gjør dette mot sine kunder. Det innebærer at neste strømselskap kan gjøre det samme; de kan gå til Forbrukertilsynet og si at «Hei, vi går konkurs, nå vil vi sende ut tilbud til våre kunder». Forbrukertilsynet allierer seg med strømselskapet og så sier man at alle spørsmålene får etterpå, de skal Meløy Energi få, uttalte Nilsson til Europower.

På spørsmål om hva Drevland har å si til kritikken fra Nilsson, svarer hun;

– Strømselskapene, herunder Meløy Energi AS, plikter å overholde de avtalene de har inngått. Det betyr at Meløy Energi ikke kan si opp fastprisavtalen med forbruker selv om den er økonomisk ugunstig for selskapet å fortsette denne, og forbrukerne som ønsker å stå i fastprisavtalen de har inngått kan gjøre dette til den utgår. Men det er ikke forbudt å fremsette et tilbud til forbrukere om at de kan gå fra avtalen, så lenge informasjonen som gis i tilbudet er riktig og ikke villedende, og så lenge det er frivillig å akseptere tilbudet. Det er dette Forbrukertilsynet har uttalt seg om, sier hun.

– Har ikke tatt stilling til om tilbudet er gunstig

Drevland berømmer Meløy Energi for å ta kontakt med dem og søke råd.

– Vi kan altså ikke forby næringsdrivende å fremsette et tilbud som er frivillig å akseptere. I dette konkrete tilfellet kontaktet Meløy Energi AS oss før de sendte ut tilbudet, for å få veiledning om hvilke krav som gjaldt etter markedsføringsloven. Det er veldig positivt.

– Hva tenker Forbrukertilsynet – bør kundene si ja til tilbudet fra Meløy Energi?

– Det kan være ulike grunner til at en forbruker ønsker å si nei eller ja til tilbudet, og vi har ikke tatt stilling til om tilbudet er gunstig eller ugunstig for forbrukerne. Det faller utenfor vårt tilsynsområde. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentar til Nilsens kritikk, kommenterer hun.

I forlengelsen av det understreker Drevland at enhver kunde selv må vurdere hva risikoen ved å stå i avtalen er.

– Ut fra den informasjonen kunden får, er det derfor kunden selv som må ta stilling til om hen ønsker å akseptere tilbudet eller ikke. Kunden må selv vurdere den økonomiske konsekvensen dette kan få i tillegg til andre eventuelle hensyn de vil vektlegge. Vi forutsetter ellers at opplysningene selskapet gir om risikoen for konkurs er riktig, og har ikke undersøkt dette nærmere, avslutter hun.