Blyverket stilte i dag til debatt om strømsalg-bransjen i et webinar i regi av Europower Energi.

Direktøren i Forbrukerrådet gikk knallhardt ut allerede fra start.

– En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort viser at halvparten av de som har kjøpt strøm føler seg lurt. Men det er ikke det største problemet, det største problemet er at de faktisk blir lurt, sa Blyverket.

Hun ramset opp ufine metoder hun mener strømsalg-selskapene bruker mye av.

– Kundene blir lurt gjennom uredelig markedsføring, lokkepriser og meningsløse ekstratjenester. Dette er ikke tillitsvekkende for bransjen. Jeg mener strømbransjen må ta seg en grundig kikk i speilet og stille seg spørsmålet om de gjør nok for å fortjene kundenes tillit, sa hun.

Påskekylling-spot

Henvendt direkte til bransjen spurte hun om det er tillitsvekkende å selge avtaler som «Påskekylling-spot» og «Før-jul-nisse-spot».

– Bygger dere tillit når dere markedsfører produkter som dere kaller for innkjøpspris som slett ikke er innkjøpspris? Bygger dere tillit når dere varsler prispåslag som nederste sak i et nyhetsbrev? Bare i dag har jeg mottatt flere henvendelser fra forbrukere om akkurat slike ting, sa hun.

Så kom Forbrukerråd-direktøren med noe kan ligne en advarsel:

– Vi forventer at strømsalg-bransjen endrer seg. Det kan skje enten ved at bransjen endrer seg selv, eller gjennom reguleringer. Jeg tror mest på det siste, sa hun.

Som Europower meldte i februar har Forbrukerrådet i samarbeid med NVE/REM og Forbrukertilsynet startet et arbeid som kan ende opp i strengere strømsalg-reguleringer.

Blyverket mener en metode kan være det hun omtalte som en enhetspris.

– Strømmarkedet trenger en enhetspris som er forståelig for forbrukerne. Da vil færre føle seg lurt, og ikke bare det: Færre vil bli lurt. Da vil vi forbrukere få vite hva de betaler og hvor lenge denne prisen vil holde seg. Det er helt grunnleggende rettigheter som ikke blir ivaretatt i dag. Det er et minimum en seriøs bransje skal levere på, sa Blyverket.

Hun gikk ikke i detaljer om hvordan en slik enhetspris kan konstrueres.

– Kundene gjennomgående godt fornøyd

Toini Løvseth (t.h.) i Energi Norge representerte bransjen. Redaktør i Europower Energi, Mona Adolfsen (t.v.) var ordstyrer. Foto: Europower

Toini Løvseth var den som svarte på Blyverkets harde utfall. Løvseth er direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge

– Vi tar kritikken på Forbrukerrådet på alvor. Det er ikke slik at Energi Norge har toleranse for brudd på markedsføringsloven. Brudd på regelverk må få konsekvenser. Men verken Forbrukertilsynet eller andre reguleringsmyndigheter har sanksjonsmidler, eventuelt ikke bruker de sanksjonsmidlene de har. De bør gis bøter og fratas konsesjoner ved gjentatte brudd på lover og regler, sa Løvseth.

Bransjens representant var imidlertid ikke enig med Blyverkets beskrivelser.

– Norske strømkunder er gjennomgående godt fornøyde. Kundeundersøkelser viser at strøm-leverandørene scorer bra. Det er ikke slik at alle selskapene gjør gale ting hele tiden. Vi kunne ønske at kritikken var mer konkret med hvem det er som har gjort noe galt. Det ville være bedre enn å skjære alle over en kam, sa Løvseth.

Hun trakk også frem at kundene er tjent med strøm-konkurransen.

– Konkurransen gjør at strømprisen er mye lavere nå enn den var før det var konkurranse i markedet, sa hun.

– Gjengs i bransjen å skjule endringer i vilkår

Dette gjorde overhodet ikke inntrykk på Blyverket.

– Det er ikke slik at det finnes noe få useriøse aktører og så er resten gode og snille, slik Energi Norge fremstiller det. Det finnes så utrolig mange avtaler med nesten like navn. Hadde det vært en tydelig prisstruktur-modell, hadde det ikke vært noe problem med mange avtaler. Men slik er det ikke. Produktet strøm er et enkelt produkt, det trenger ikke å være kjempestor flora av avtaler. Muligens finnes det undersøkelser om at kunder er fornøyde med servicen i enkeltselskaper, men halvparten av strømkundene føler seg altså lurt. Halvparten! Det er jo dramatisk. En slik debatt burde ikke handle om å sette fast Forbrukerrådet, men om at bransjen rydder opp, sa Blyverket.

Hun mener at bransjen, med Energi Norge i spissen, bagatelliserer at kundene føler seg lurt.

– Det er gjengs i bransjen å skjule endringer i vilkår om varighet og pris. Det må Energi Norge ta tak i hvis de skal ha troverdighet, sa Blyverket.

Denne fremstillingen protesterte Løvseth imot.

– Vi bagatelliserer ikke. Vi legger ned betydelig arbeid i dette. Vi ber jo reguleringsmyndighetene om å sanksjonere brudd på lover og regler. Når vi ber om at det skal bli gitt bøter, så bagatelliserer vi ikke, sa Løvseth.

– Handler bare om å kapre kunder

– Konkurransen i strømsalg-bransjen er usunn. Den handler ikke om å levere det beste produktet til lavest mulig pris, den handler bare om å kapre strømkunder og flytter dem over fra avtale til avtale, sier Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Foto: Europower

Redaktør i Europower Energi, Mona Adolfsen, var ordstyrer. Hun tok opp temaet negativ påslag.

– Kan det være en idé med forbud mot negativ påslag, spurte Adolfsen.

Løvseth var skeptisk.

– Det er åpenbart at kundene skal vite hva de kjøper og få tydelige varslinger. Men det er ingen grunn til at strømbransjen skal behandles annerledes enn andre bransjer. Det må være muligheter til å konkurrere, sa hun.

Forbrukertilsyn-direktøren sa at det ikke er deres oppgave å vurdere tilbudene i seg selv, men hun advarte likevel mot virkemiddelet.

– Negativt påslag er ikke lurt av bransjen, fordi det er en årsak til at mange kunder føler seg lurt. At det er utydelig når man går fra lokkepris til reell pris, gjør det at det skapes utrygghet og mistenksomhet. Når man sliter med så lav tillit som denne bransjen gjør, bør må man vurdere om negative priser er måte å konkurrere på, sa hun.

Blyverket lar seg ikke imponere av argumentet om at konkurranse skaper lave priser.

– Poenget er at konkurransen i strømsalg-bransjen er usunn. Den handler ikke om å levere det beste produktet til lavest mulig pris, den handler bare om å kapre strømkunder og flytter dem over fra avtale til avtale, sa hun

Forbrukerrådet har aktivt advart forbrukerne mot å kjøpe strøm på gata eller via telefonsalg.

– For da er kunden garantert å få en dårlig og dyr avtale. Det er et kraftfullt signal at Forbrukerrådet må advare mot vanlige måter å selge strøm på. Bransjen bruker svært aggressive markedsføringsteknikker, og det kan ikke bransjen overlate til tilsynsmyndigheter å ordne opp i. En bransje som vil bli tatt seriøst, må rydde opp i dette selv, sa hun.

– De store selskapene bør gå foran

Blyverket nevnte en mulig regulering, nemlig å forby «win-back-calls». Dette er når et selskap ringer opp til strømkunder de nettopp har mistet til andre selskaper.

– Kanskje kunne et forbud mot win-back vært noe hvis man faktisk ønsker å stramme inn. Da unngår man det halseløse opplegget med å kapre kunder. Det finnes markeder der win-back er regulert, sa hun.

– Det er noe som har vært diskutert i bransjen, sa Løvseth uten å utdype.

Gjennom webinaret kom Blyverket flere ganger tilbake til at det ikke bare er et lite antall aktører som ødelegger for alle. Hun mener hele bransjen er preget av villedende markedsføring og forvirrende mange avtaler.

– Noe bransjen kunne ha gjort, er å redusere antall avtaler. Hvis noen av de store selskapene hadde vært villig til å gå foran, og fjernet floraen av avtaler, ville mye vært gjort. De store selskapene bør gå foran istedenfor å argumentere for at det er lurt å ha ti avtaler som ser tilnærmet lik ut, men definitivt har ulike vilkår, sa hun.

Opptak av webinaret kan sees her.