Før jul i fjor ble det avslørt at en rekke selskaper i strømsalgbransjen hadde gjort feil da de opplyste kundene om angrerett. Konsekvensen av en slik feil er at kunden har utvidet angrerett.

Fjordkraft var blant selskapene som da hadde gjort feil.

Nå er selskapet i trøbbel på nytt, fordi det har manglet informasjon ut til kunden.

– Det er helt ulike saker og vurderinger, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Jon Eikeland.

Denne gangen har det skjedd en feil, ifølge selskapet.

– Det er selvsagt uheldig og noe vi gjerne skulle vært foruten. Det er på ingen måte gjort med overlegg, sier Eikeland.

Han opplyser om at feilen er rettet og angrerettsskjema med korrekte opplysninger er sendt ut til kundene.

De store bryter loven

I slutten av juni offentliggjorde Forbrukertilsynet sine resultater fra tilsynet de gjorde blant strømsalgselskapene i mars. Dette tilsynet viste at alle de store aktørene bryter loven.

Det var blant annet brudd på angrerettloven som Forbrukertilsynet sjekket i denne storkontrollen av bransjen.

De fant at åtte av de 19 selskapene fremdeles ikke gir korrekte opplysninger om angrerett før avtalen blir inngått.

Blant disse åtte selskapene finner vi Fjordkraft, som altså måtte ha en oppfriskning av angrerettloven i desember i fjor.

Tilbakebetalte kunder tidligere i år

Problemet før jul var at brorparten av strømsalgselskapene brøt angrerettloven ved å ikke oppgi informasjon om angrefrist og angrerett på en «klar og forståelig måte» for kunden før avtaleinngåelse.

Konsekvensen av dette er da at angrefristen utvides med 12 måneder. Dersom kundene ikke har fått oppgitt korrekt informasjon om angrefrist og angrerett, vil angrefristen deres være 12 måneder og 14 dager fra avtaleinngåelse.

Dersom disse kundene med utvidet angrefrist deretter benyttet seg av angreretten sin, faller forbrukerens betalingsplikt bort, i henhold til angrerettloven paragraf 26. Kort fortalt betyr det at strømsalgselskapet må tilbakebetale det kunden har betalt, så lenge angrefristen har løpt.

Altså kan kunden kunne få tilbake alle pengene de hadde brukt på strøm inntil ett helt år.

Bransjen hevdet den gang at jussen var uklar, og nektet å tilbakebetale kundene.

Etter noen juridiske vurderinger endte det likevel med at Fjordkraft tilbakebetalte kundene for strømmen brukt i angrefristperioden. Det gjaldt 50 kunder, ifølge Fjordkraft.

Avsnitt om angrerett forsvant fra standard skjema

Nå er Fjordkraft altså i skvis med angrerettloven atter en gang.

I Forbrukertilsynets varsel om vedtak til Fjordkraft, skriver tilsynet at selskapet har gitt sine kunder opplysninger om angreretten ved bruk av standard angreskjema.

Det er imidlertid ett avsnitt som mangler.

Fjordkraft fjernet følgende opplysninger om virkningen av at angreretten brukes:

«Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.»

Dermed informerte ikke Fjordkraft om den faktiske økonomiske konsekvensen av å benytte seg av angreretten.

– Ved en inkurie har et avsnitt blitt duplisert. Dessverre har det medført at et annet avsnitt har falt ut. Det dupliserte avsnittet og avsnittet som har falt ut ser ved første øyekast ganske like ut, noe som nok har bidratt til at feilen ikke ble oppdaget før, forklarer Eikeland.

Forbrukertilsynet skriver i sitt vedtak at Fjordkraft «har i skjemaet for opplysninger om angrerett fjernet opplysningene om virkninger av at angreretten brukes, og har heller ikke gitt disse opplysningene på annen måte før avtaleinngåelse».

Kunder har ventet i månedsvis på penger

Som følge av «inkurien», blir Fjordkraft nødt til å tilbakebetale en ny runde med angrende kunder.

En rekke Fjordkraft-kunder mottok i juni et nytt angrerettsskjema der virkningen av at angreretten brukes var med.

Da skrev de altså til sine kunder at den nye angrefristen gjelder to uker fra i dag, og dersom «du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg (...)»

Fjordkraft vil ikke kommentere hvor mange kunder som benyttet seg av angreretten.

2,5 måneder senere har kundene ennå ikke fått tilbake pengene sine, selv om strømsalgselskapet plikter å betale tilbake pengene innen 14 dager etter mottatt angremelding.

Men etter at Europower tok kontakt, svarer Fjordkraft nå at pengene likevel skal bli utbetalt.

– Vi kommer til å tilbakebetale til de kundene som har rett på tilbakebetaling, sier Eikeland.

Han opplyser om at saken har tatt tid på grunn av ulike juridiske vurderinger selskapet har måttet ta, i tillegg til krevende manuelle beregninger for å kvalitetssikre arbeidet.

Det vil bli betalt forsinkelsesrente til kundene for den ekstra tiden.

– Dere har jo tidligere i år gjort juridiske vurderinger knyttet til dette med angrerett. Bruker dere ikke den samme juridiske vurderingen i disse sakene?

– Det er helt ulike saker og vurderinger. Saken fra 2022 handlet om måten informasjon om angrerett skal gis til kunder etter avtaleinngåelse. Tilsynet gjorde bransjen oppmerksom på at bruk av lenker ikke var tilstrekkelig. Saken nå handler om hvorvidt feilen i opplysningsskjemaet er av en slik art at det utgjør brudd på opplysningsplikten og eventuelt hvilke konsekvenser dette får. Det har det vært behov for å vurdere grundig, forklarer Eikeland.

Selv om Fjordkraft sier at de skal tilbakebetale de angrede kundene, er de ikke enige i at de har brutt loven.

– Vi er ikke enig i at vi har brutt opplysningsplikten, men vi velger å se fremover og retter oss etter Forbrukertilsynets tolkning – selv om endelig svar fra tilsynet ikke foreligger ennå, sier Eikeland.