Strømsalgselskaper landet rundt har vært i hardt vær etter at Europower avdekket de store konsekvensene av å ikke gi korrekte opplysninger om angrerett og angrefrist til sine kunder.

Det viste seg nemlig at kunder som angret på avtalen har rett på å få tilbakebetalt ALT kunden har betalt inn til strømselskapet hele angrefristperioden. Denne angrefristperioden kan ha vart såpass lenge som 12 måneder og 14 dager.

Kraftbransjen har reagert med vantro over den store økonomiske konsekvensen av å ikke oppgi angrefrist og angrerett på korrekt måte overfor kundene. Flere aktører har kalt loven urimelig.

Likevel har både Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og to jusprofessorer konkludert med at det er slik loven fungerer.

Nå kan det se ut til at Fjordkraft har konkludert med det samme.

50 kunder får full tilbakebetaling

I en e-post til Europower fredag skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland at de som har angret avtalen skal få tilbakebetalt sine strømutgifter for angrefristperioden sin.

– Vårt estimat per nå er at cirka 50 kunder har rett på tilbakebetaling fra Fjordkraft i tråd med Forbrukertilsynets føringer. Disse vil få tilbakebetalt sine strømutgifter for den aktuelle perioden.

Eikeland sier at selskapet har mottatt et beskjedent antall henvendelser fra kunder som ønsker å angre avtalen etter at de sendte ut informasjon om ny angrefrist 9. desember. Hver sak gjennomgås nå individuelt.

De mener fortsatt at loven er veldig streng.

– Vi mener det er svært strengt at vi skal tilbakebetale hele beløpet for en formalfeil, for strøm som allerede er brukt, men retter oss etter Forbrukertilsynets lovtolkning, sier Eikeland.

Ventet til angrefristen gikk ut

5. desember i fjor informerte Forbrukertilsynet bransjen om at de måtte tilbakebetale til kunder med utvidet angrerett. Det er over fire uker siden. Flere representanter fra Fjordkraft var påmeldt seminaret, der reglene ble gjennomgått i detalj.

Etter at det ble offentliggjort at kunder kunne kreve tilbakebetaling var det flere i Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» som hadde ringt til Fjordkrafts kundeservicekontor. Etter å ha snakket med Fjordkraft fikk de beskjed om at de risikerte tilbakevirkende pliktstrøm for perioden de angret på - dersom de krevde tilbakebetaling fra selskapet.

Først etter at kundenes nye angrefrist gikk ut, konkluderte altså Fjordkraft med at de ville tilbakebetale.

Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft Frode Fjellstad hevder dette standardsvaret fra kundeservice ikke var ment å konkludere eller angi sannsynlighet.

– Har dere bevisst prøvd å skremme bort kunder fra å bruke angreretten sin?

– Nei, skriver Fjellstad i en e-post til Europower.

– Hva er det dere har gjort når dere sa til kunder som ville angre at de risikerte å få tilbakevirkende pliktstrøm?

– Vi har opplyst om at vi vil behandle saken så snart som mulig, når vi har fått gjort de nødvendige avklaringene. Vi har ikke ment å konkludere eller angi sannsynlighet for et utfall ut over dette. Da vi ble oppmerksom på at en formulering brukt om eventuell tilbakeføring til leveringsplikt kunne oppfattes som en konklusjon presiserte vi internt at vi skulle ta større forbehold dersom vi ble kontaktet om angring.

Nå er Fjordkraft altså likevel det første strømselskapet som går ut med at de skal tilbakebetale kundene sine for hele angrefristperioden.