Det er forbruket-nettstedet Dine Penger som skriver dette. 20. mars ble avtalevilkårene i Trippelgarantien til Fjordkraft endret til ikke å gjelde ved en pandemi. Varslingsfristen på vilkårsendringer er én måned slik at endringen trådte i kraft 20.