Den nye tjenesten fra Elhub presenterer forbrukstall på en ny måte. Man får oversikt over forbruk fordelt på ulike sektorer, og fordelt på hvert enkelt av prisområde. Tallene skal oppdateres månedlig.

Flere kilder

Oversikt over nasjonalt strømforbruk kan man hente flere steder.

Hos Statnett blir tallene oppdatert hver time, men her får man ikke delt opp forbruket i prisområder. Hos Statnett ser man heller ikke forskjell på privat forbruk og næring/industri.

Hos Nord Pool blir også statistikken oppdatert hver time, og den er delt opp i prisområder.