Egentlig pris på sertifikater: 0,38 øre/kWh

Prisen på elsertifikater er for tiden rundt 17 svenske kroner. Regner man inn valuta, kvoter og avgifter tilsvarer det 0,38 øre/kWh for norske strømkunder. Strømsalgselskapene krever inn det mangedobbelte.

Elsertifikatprisen er rekordlav, men det er ikke mulig å regne på om prisfordelen kommer forbrukerne til gode.
Elsertifikatprisen er rekordlav, men det er ikke mulig å regne på om prisfordelen kommer forbrukerne til gode.Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad
Elsertifikater
Publisert 10. February 2020, kl. 15.17Oppdatert 11. February 2020, kl. 13.21