Risikoanalysen beskriver et scenario med 30 prosent reduksjon i tilgangen på strøm i en del av landet (sørvest). Analysen viser at både viktige samfunnsfunksjoner og befolkningen vil bli rammet.

– Vi ser at en rekke sider av det moderne samfunnslivet påvirkes negativt, selv med et såpass begrenset scenario, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Samfunnet er avhengig av strøm, og denne analysen er med på å konkretisere og beskrive hvilke konsekvenser som oppstår.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Aarsæther viser til følgende hovedfunn i analysen:

  • Svært få virksomheter vet hvordan strømrasjonering fungerer i praksis, og konsekvensene av rasjonering er lite kjente.
  • Det er uklart hvem som skal prioriteres – altså hvem som får beholde strømmen og hvem som får kuttet strømmen.
  • Beredskap i form av reservestrøm hos bedrifter og offentlige virksomheter er mangelfull.

Formålet med analysen var å vurdere risiko knyttet til strømrasjonering, med spesiell vekt på å kartlegge følgehendelser og hvilke konsekvenser disse får for befolkningen og samfunnsverdiene.

(©NTB)