Det har stormet rundt energiselskapet Meløy Energi, som ligger i Nordland. Selskapet er 100 prosent eid av Meløy Kommune.

Som Europower har skrevet flere saker om de siste dagene, er selskapet har hatt en voldsom økning i nytegninger på fastprisavtaler - som igjen oversteg sikringsvolumet selskapet hadde. Det opplyser daglig leder Børge Erlend Skaret Selstad til Europower. Han forklarer hvordan selskapet kunne komme i den situasjonen slik:

– Den voldsomme økningen i nytegninger på fastprisavtaler som kom, oversteg sikringsvolumet vi hadde. Med den energikrisen som har oppstått i områdene med stor nytegning har det totale sikringsvolumet blitt for lite. Tiltaket med å kompensere fastpriskundene for å gå over på Svartisspot er for å komme i balanse og slik redde selskapet, sier han.

Med det bakteppet sendte Meløy Energi en e-post til kunder med fastprisavtale onsdag denne uken, hvor kundene ble tilbudt en kontant kompensasjon for å gå over til spotprisavtale. Beløpet som har blitt tilbudt, har variert etter kundens forventede, årlige normalforbruk og hvor lang løpetid på gjenstår av avtalen. Kontantkompensasjonen har variert mellom 2000 og 50.000 kroner, har Europower fått dokumentert fra kunder.

Sender tilbud om kompensasjon til mer enn 800 kunder

I flere medier har det stått at det er sendt ut tilbud til 800 kunder i Sør-Norge som i mars klarte å sikre seg den lukrative fastprisavtalen «Tåkeheimen» på 126 øre/kWh. Europower får nå bekreftet at det er sendt ut tilbud til langt flere kunder enn det – nemlig til alle kunder med fastprisavtale.

– Vi har gitt tilbud til alle med fastprisavtaler i områdene NO1, NO2 og NO5. Vi har behandlet alle disse avtalene likt og tilbudt kompensasjon på lik måte. Siden vi har hatt både ett-, to- og tre-årsavtaler med ulik slutt på løpetiden har vi kompensert for resterende løpetid for aktuelle kunder, sier Selstad.

– Så tilbudet har ikke bare gått ut til kundene som sikret seg «Tåkeheimen»-avtalen med fastpris på 126 øre/kWh?

– Vi har behandlet alle fastpriskunder i NO1, NO2 og NO5 likt og gitt tilbud til alle med fastprisavtaler i områdene.

Én kunde Europower har vært i kontakt med, men som ønsker å være anonym, forteller at hen ikke har til hensikt å takke ja til tilbudet fra Meløy Energi.

– I prinsippet tenker jeg å takke nei ettersom tilsvarende, inngåtte avtaler, ofte er vanskelig eller umulige å komme seg ut av uten at det koster enten den ene eller andre penger tilsvarende tap/gevinst, sier hen.

Stor pågang

Siden saken ble kjent onsdag, har ikke telefonen stått stille på kundesenteret hos Meløy Energi, kan Selstad fortelle.

– Det har vært stor pågang fra både kunder og media. Vi har startet overføringer av kompensasjonsbeløpet til kundene som allerede har takket ja til tilbudet og jobber kontinuerlig med å svare ut alle henvendelser, sier han.

Han vil ikke fortelle hvor mange som har takket ja til tilbudet så langt.

– Det har vi ikke oversikt over ennå, men jobber kontinuerlig med å svare ut alle kunder.

– Erkjenner at vi har gjort en feil

«Strøminfluenser» Mathias Nilsson gikk tidlig ut i Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» med 75.000 medlemmer – og anbefalte kundene å takke nei til å gå ut av fastprisavtalen.

– Hvorfor skal de takke ja til et tilbud som er mye dårligere enn de har? Det er ingen grunn til, uttalte Nilsson til Europower torsdag.

– Hva tenker du om at Mathias Nilsson i Prismatch så tydelig anbefaler kundene deres om å ikke ta imot tilbudet deres?

– Hva han sier må han stå for og vi kjenner ikke til hans anbefalinger og motiv for uttalelsene. Vi kan kun erkjenne at vi har gjort en feil som i dagens marked har gitt selskapet en voldsom risikoeksponering. Vi tar ansvar for krisen vi nå står i og jobber for å få til en løsning som er bra for våre kunder, selskap og eiere. Viser også til uttalelsen fra seksjonssjef Tonje Drevland i Forbrukertilsynet om deres vurdering av tilbudet, avslutter Selstad.