Tall som Retriever har hentet inn på oppdrag av Europower, viser at tematikken knyttet til elbiler og lading av disse er skikkelig hett stoff i norske medier.

I løpet av årets sju første måneder omtalte norske medier «elbiler» nærmere 16.000 ganger. Til sammenlikning ble elbiler omtalt totalt 22.000 ganger i løpet av 2020. Når man i tillegg får telt hvor mange ganger ordet «Tesla» er brukt i norske medier, viser tallene at bilmerket eid av Elon Musk fra januar til og med juli er omtalt i overkant av 6200 ganger.