Hos Glitre Energi tyr de til humor og søte barn for å bygge kjennskap til konsernet. Som en videreføring av et konsept lansert i 2018 – rulles nå ut nye filmer i konseptet «Små grønne» - der 6- og 8-åringer forklarer blant annet teknologi, energi og strøm.

– Vårt bidrag inn i det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen gjør vi for fremtidige generasjoner. De grønne fotavtrykkene setter vi i Glitre Energi for å forme og skape en trygg, god og bærekraftig fremtid. Det var derfor helt naturlig å bruke barn og lytte til dem, sier merkevareansvarlig Merete Bronsta i Glitre Energi.

At folk i utgangspunktet ikke er så interessert i strøm, gjorde at konsernet ville tenke nytt i måten de kommuniserte med folk.

– Vi har jo et lavinteresseprodukt, så vi trenger også å snakke om strøm og energi på en mer sjarmerende måte – der vi kanskje når ut til et annet publikum enn vi pleier. Disse filmene egner seg i sosiale medier og bidrar til en ufarliggjøring av strøm og energi. Man trenger ikke bare snakke om strømpriser på en kjedelig måte, sier hun.

Merete Bronsta, merkevareansvarlig i Glitre Energi. Foto: Glitre Energi

– Ikke opplysningsarbeid

Ideen kom i samarbeid med et lokalt reklamebyrå. I denne runden er det et litt annet konsept enn i den første runden; det stilles andre spørsmål og er det er hentet inn flere barn.

Bronsta sier at målet med kampanjen er mer enn å drive opplysningsarbeid om strøm og energi – og mener at barn er morgendagens miljø- og teknologiambassadører.

– Det er nok mer generell merkevarebygging og omdømmearbeid enn det å øke kunnskapen i akkurat denne kampanjen, vil jeg si. Videoene er jo ikke forklarende om strøm og energi. Parallelt kjører vi omfattende kampanjer på teknologi og innovasjon, så det er fint å variere litt på form og innhold, sier hun.

Man må jo nesten bli imponert når den unge gutten Folmer på seks år snakker om vindmøller i Danmark og vannkraftverk i Norge. Men ingen av barna i filmene har fått manus, understreker Bronsta.

– Nei, de har ikke blitt preppet, de har bare fått spørsmål. Når de for eksempel snakker om hvordan de ville videreutviklet en walkman, klarer de å tenke litt mer grenseløst. Der tror jeg vi har litt å lære av barn. Vi ønsket i alle fall å synliggjøre teknologi og at utviklingen går så fort. Det våre barn driver med nå, er kanskje borte om 20 år?

Se alle filmene her. (Ekstern lenke til Youtube)