Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes», er det mest kjente sitatet fra den cirka 1000 år gamle Frostatingsloven. Det er prinsippet vi bygger rettsstaten og demokratiet på. Men åpenbart ikke strømsalgbransjen, som nå kan ha mistet den siste rest av troverdighet og tillit.

Europower dokumenterte torsdag at hele bransjen ble advart av Forbrukertilsynet 5. desember i fjor. Hvis selskapet har rotet med informasjon om angrerett, har kunden 12 måneders angrerett. Kunder som angrer har krav på gratis strøm i denne perioden. Reglene er laget for å beskytte forbrukeren.

Svertet kildene i stedet for å lese reglene

Vi publiserte vår første sak om angreretten to uker etter møtet hos Forbrukertilsynet. Da var omkvedet fra bransjen at jussen var komplisert. Det kunne umulig være slik at bransjens feil skulle ha så store konsekvenser.

Ingen i bransjen innrømmet at de fikk vite om reglene allerede 5. desember fra landets forbrukermyndighet.

I stedet angrep flere Europowers første kilder. Jeg fikk en e-post fra en som jobber på oppdrag for bransjen, som omtalte Forbrukerrådet som «aktivister». En jussprofessor som er ekspert på kontraktsrett ble av andre omtalt som «omstridt».

I stedet for å følge loven, valgte strømsalgselskapene som er involvert i saken å true kunder som ville bruke angreretten. Angret kunden, ville det komme regning på pliktstrøm for den samme perioden, eller fra forrige leverandør. Altså: kunden ville løpe en ukjent økonomisk risiko ved å bruke sin lovfestede angrerett.

Ingenting av dette er sant.

Snakket usant mens angrefristen løp

Her er vi ved sakens kjerne. Strømsalgbransjen har tilsynelatende nærmest utelukkende snakket usant til sine kunder i denne saken. Ikke ett eneste selskap har dokumentert overfor oss at de gjennom hele perioden korrekt har formidlet informasjon til kundene.

Bransjen har kanskje fryktet at kundene er opportunister. Hvis alle kunne angre og få gratis strøm bakover i tid, ville de vel gripe muligheten til å få tak i noen ekstra kroner, enten de fortjente det eller ikke?

Løsningen for strømsalgselskapene ble dermed å sende ut korrekt angreinformasjon, deretter snakke usant til kundene og så holde pusten frem til den nye angrefristen gikk ut etter 14 dager.

All denne angreinformasjonen gikk ut rett etter møtet med Forbrukertilsynet. Tilfeldig? Nei. Bransjen lyttet til Forbrukertilsynet. De skjønte budskapet 5. desember. De ville bare ikke stå rakrygget og erkjenne sannheten overfor kundene.

Ribbet for troverdighet

Lyver bransjen? Om usannhetene er bevisste løgner eller bare et tegn på inkompetanse, spiller egentlig liten rolle.

Konsekvensen er at strømsalgbransjen er ribbet for troverdighet. Bør den legges ned, reguleres strengere eller få helt nye ledere?

Flere politikere har foreslått å legge ned bransjen. Det er en veldig dårlig idé. Uten konkurranse hadde ikke nye selskaper drevet frem utviklingen av apper og smart strømstyring. Forbrukerne får det ikke bedre ved at vi går tilbake til gamle dager.

Å regulere bransjen strengere er derimot helt nødvendig. Strømsalgbransjen har misbrukt alle muligheter til å opptre mer seriøst. Rammene for markedet er for snille. Når selv Høyre roper etter strengere regulering, illustrerer det hvordan tilliten helt har forsvunnet.

– Min tålmodighet på vegne av strømkundene er nå slutt, kommenterer Høyres Turid Kristensen etter Europowers siste sak. Hun vil stille forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) til ansvar, i form av et spørsmål til statsråden. Toppe bør varsle en granskning av saken og strengere regulering.

Jeg har bare jobbet opp mot strømsalgbransjen i ett år. Det er mange faglige ting ved kraftbransjen jeg ikke kan, men én ting forundrer stort: At tilsynelatende seriøse kraftkonsern vil vedkjenne seg å drive i strømsalgbransjen på den måten de gjør. Diffuse avtaler, dårlig informasjon, masse telefonsalg. Det ødelegger all tillit. Ikke bare til strømsalgselskapene, mistilliten smitter videre til produsentene.

Selv om ikke alle strømsalgselskaper er omfattet av denne skandalen, gir saken risiko for tapt tillit i hele bransjen.

Hadde jeg vært konsernsjef i et kraftkonsern, ville jeg gjort minst to ting nå:

  • Laget helt nye og strenge etiske retningslinjer internt. Aller helst bør selskapene også avvikle alt telefonsalg. Det er ingen grunn til å selge strøm via telefon, men det er gjerne kilden til misforståelser og uenighet. Heldigvis er det flere selskaper som har forstått dette.
  • Sterkt vurdert å bytte ut toppledelsen i strømsalgselskapet i konsernet – i alle fall hvis de ikke forplikter seg til punkt 1.

Hvem griper sjansen til å bli den første til å rydde i eget hus?