NVE sender nå et forslag på høring sompresiserer at dersom nettselskapene ønsker å tilby dagens løsning for fellesfakturering, må de også tilby gjennomfakturering til de kraftleverandørene somønsker det.

NVE anser gjennomfakturering som enform for felles fakturering som ikke favoriserer enkelte kraftleverandører.Innføring