Navn: Morten Schau
Stilling: Kommunikasjonssjef
Arbeidsgiver: Elvia

– Elektrifisering er jo et hett tema for tiden – og nettet har blitt pekt ut som en flaskehals. Hva skal til at dere som stort nettselskap skal klare å få bygd ut mye mer nettkapasitet fort nok?
– Jeg tror ikke det står på viljen hos nettselskapene. Vi vil gjerne bidra positivt til elektrifiseringen. Ved større prosjekter eller utbygginger kreves det grundig saksbehandling med blant annet forhandlinger med grunneiere og det går ofte lang tid til konsesjonsbehandling. Vi har eksempler på at fra vi leverte konsesjonssøknad til konsesjon ble gitt har det gått mange år.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Nå har jeg vært på hjemmekontor i vel halvannet år og erfarer at det fungerer greit. Jeg er i den heldige situasjonen at vi har god plass i heimen og jeg har et rom som er dedikert hjemmekontor. Men jeg har stor forståelse for at folk som sitter med en laptop på kjøkkenet og kanskje har hatt hjemmeværende barn - har hatt en krevende tid og lengter tilbake til kontoret. Jeg må innrømme at de gangene jeg har vært innom kontoret og truffet kollegaer, så blir jeg glad. Det gir ekstra motivasjon å treffe gode kollegaer. Jeg tror alle ser fram til at situasjonen normaliserer seg mer og mer. Tiden med pandemi og hjemmekontor har lært oss at jobben er mer en tilværelse enn et sted!

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Nei, det syntes jeg ikke. Jeg syntes at bransjen gjør så mye bra og riktig, at vi hadde fortjent større oppmerksomhet. Selv er jeg stolt over å jobbe i en bransje som bidrar til en bedre hverdag for folk flest!

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Vi ser at sol og vind er viktige bidragsytere for å dekke framtidens energibehov. Men jeg tror dessverre at vi må leve lenge med fossilt brensel og kullkraftverk

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg syntes at elektrifiseringen av Norge har skutt fart de siste årene. Bare se på utviklingen av transportsektoren, elbilparken, elektriske ferger, elektriske busser og så videre. Her har det skjedd enormt mye de siste årene

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg må innrømme at jeg ikke tenker så mye på det i hverdagen. Men jeg har etterisolert huset, byttet vinduer og installert varmepumpe. Jeg har tro på at det å spare strøm må være enkelt og helst automatisk.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg har tro på at vindkraft vil være en del av energimiksen framover, men da helst som havvind.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Sikkert ukorrekt svar, men nei, det tror jeg neppe. Jeg sliter med å få totalregnskapet - miljø og økonomi - til å gå opp per i dag.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Med en arbeidsplass i energisektoren, jobber vi hver dag for å legge til rette for at Norge skal nå klimamålene.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er lite som tyder på at vi vil få lavere strømpriser, tvert imot tror jeg prisene vil øke.

– Hva blir den viktigste energisaken i valgkampen?
– Jeg værer at det blir de overordnede klimamålene.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Det er for tidlig å utfase olje og gass nå. Det vil fortsatt være et stort behov for petroleumsprodukter i mange år framover. Men tiden er kanskje inne for å legge en langsiktig nedtrappingsplan...

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det er en forutsetning, her har vi rett og slett ikke noe valg.

– Har du flyskam?
– For å være helt ærlig, så er svaret nei. Jeg flyr såpass lite at jeg ikke har noen dårlig samvittighet for mine sjeldne flyturer.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– For å være politisk korrekt, må jeg jo i denne spalte svare; lese Europower!