Navn: Kristin Paus
Stilling: Leder kommunikasjon
Arbeidsgiver: Fortum Oslo Varme

– Dere har jo fått enorm oppmerksomhet denne uka – hvordan har uka vært?
– Denne uka – og ukene før – har vært veldig travle og veldig spennende. På tirsdag, da det ble kjent at Fortum Oslo Varme er i en oppkjøpsprosess, og at CCS-prosjektet med noen forbehold er fullfinansiert, følte jeg virkelig at vi var i begivenhetenes sentrum, og det var gøy.

– Også energibransjen generelt har opplevd enorm interesse den siste tiden – blir det i overkant mye?
– Jeg må innrømme at jeg er litt lei av alle medieoppslagene om skyhøye strømpriser. Jeg ser absolutt alvoret i saken, og det er trist at mange sliter økonomisk på grunn av prisene, men jeg syns likevel det har blitt litt mye. Derimot kunne gjerne fjernvarme og områdekjøling, som vi driver med i Fortum Oslo Varme, fått mer oppmerksomhet. Jeg tror fortsatt det er mange der ute som ikke vet hvor miljøvennlig, effektivt og prisgunstig fjernvarme og områdekjøling faktisk er, og heller ikke hvor bra inneklimaet blir med vannbåren varme og kjøling. Ellers er det selvsagt kjempegøy at prosjektet vårt med å etablere CO2-fangst på Klemetsrud, får så mye positiv blest.

– Opplever dere henvendelser fra mange kunder som er sure fordi fjernvarmen er dyr for tiden?
– Vi får en god del kundehenvendelser som handler om de høye energiprisene. Mange kunder lurer på om de er inkludert i strømstøtteordningen, noe vi heldigvis kan bekrefte overfor privatkunder, sameier og borettslag. For øvrig forsøker vi å svare kundene så godt vi kan - på alt de har på hjertet.

– Hva tenker dere om forlengelsen av strømstøtteordningen – føles det urettferdig at dere ikke er inkludert?
– Vi mener det var riktig og nødvendig å forlenge strømstøtteordningen, men vi er ikke fornøyde med myndighetenes håndtering. Staten tar nå kostnaden for kraftselskapene når de gir sine strømkunder strømstøtte, mens vi fjernvarmeselskaper som gir våre kunder det samme prisavslaget, må dekke kostnaden selv. Dette er en urimelig forskjellsbehandling.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden? Vil energimiksen være annerledes enn i dag?
– Jeg er sikker på at fornybar energi av ulike slag vil utgjøre en stadig større del av energimiksen i årene framover. I tillegg tror jeg vi vil bli flinkere til å gjennomføre energisparetiltak, utnytte tilgjengelig overskuddsenergi og lagre den. For meg som jobber i Fortum Oslo Varme, er det naturlig å slå et slag for å benytte overskuddsenergi som ellers ville gått til spille, til å varme opp og kjøle ned boliger og næringsbygg.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg tenker at økt elektrifisering er veldig bra på alle områder hvor strømmen erstatter fossil energi. I tillegg er det viktig at vi fortsetter å utvikle andre klimavennlige energiløsninger. Når det gjelder oppvarming og kjøling av bygninger, bør selvsagt alle som har anledning, vurdere fjernvarme og -kjøling som gode alternativ.

– Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er så mange ulike faktorer som påvirker strømprisene, at det tør jeg rett og slett ikke å mene noe om. Men jeg håper på egne og alle andres vegne at prisene snart normaliserer seg.

– Og hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Jeg er generelt opptatt av ikke å sløse, og det gjelder også for strøm. Jeg skrur alltid av lyset i rom som står tomme, og venter med å sette på oppvaskmaskinen til den er helt full. Vi har også wifi-styrte varmeovner i huset som er programmert til å senke nattetemperaturen. Samtidig er jeg en frysepinn, så jeg må ha en viss temperatur for å trives. Heldigvis har vi en veldig fin og varmeeffektiv peis.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vindkraft er fornybar og utslippsfri og sånn sett veldig bra. Samtidig er det viktig at vindkraftprosjekter ikke settes i gang uten at etableringen er skikkelig forankret og ønsket i lokalmiljøet. Løsningen er sånn sett å finne de rette stedene å bygge vindmøllene, om det så er til lands eller vanns.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det skulle jeg gjerne hatt, men jeg bor i et borettslag og har ikke fullt herredømme over taket mitt.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Det viktigste er selvfølgelig at jeg nylig har begynt å jobbe i Forum Oslo Varme som er en viktig bidragsyter til at Oslo skal nå sine klimamål. Ellers går jeg stort sett på beina dit jeg skal, blant annet fram og tilbake til jobben hver dag. Familien bytter snart til elbil, jeg kjøper sjelden nye klær og er nøye med å sortere husholdningsavfall.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Hjertet mitt sier nei, men hjernen sier ja. Med den situasjonen verden står oppe i, er det viktig at Norge opprettholder sin produksjon av olje og gass. Vi må gjøre vårt for at Europa skal bli mindre avhengig av russisk gass, og hindre at bruken av kull øker.

– Nå er du kanskje programforpliktet til å svare korrekt her, men hva tenker du om karbonfangst og -lagring? Er det månelanding eller luftslott?
– Det har blitt gjennomført karbonfangst på norske oljeplattformer i 20 år. Sånn sett er dette en velkjent teknologi. Det vi skal gjøre, er å benytte denne fangst-teknologien i en ny industri. Og i avfallsforbrenningsindustrien er det cirka 500 anlegg rundt om i Europa som vil kunne trekke på våre erfaringer fra prosjektet på Klemetsrud. Og når vi målet vårt om å få karbonfangstanlegget på Klemetsrud i drift i 2026, kan Fortum Oslo Varme bli verdens første karbonnegative selskap. Det er helt fantastisk!

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Som fersking i bransjen, har jeg hatt stor nytte av å lese Europower for å få innsikt i hva som skjer. Ellers fikk jeg nylig tips av en kollega om nyhetsbrevet Energi og Klima som gis ut av Norsk klimastiftelse, og nyhetsbrevet «Klima» fra Cicero Senter for klimaforskning. For å lære mer om fjernvarme og -kjøling vil jeg anbefale Norsk fjernvarmes nettsider, og for å høre mer om bærekraft generelt, vil jeg anbefale podcasten «Bærekrafteventyr med Jørgensen & Pedersen».