Navn: Johannes Rauboti
Stilling: Administrerende direktør
Arbeidsgiver: Sogn og Fjordane Energi (SFE)

– Forrige uke arrangerte dere jo en kraftkonferanse med utelukkende kvinnelige foredragsholdere. Ga det mersmak, eller var det en «one-off»?
– I år brukte vi scena på Kraft i Vest for å fremme at vi ønsker oss flere kvinner i kraftbransjen. Neste år er vi tilbake til det normale som er 50/50 andel kvinner og menn. Mangfold er viktig for videre utvikling av bransjen. Tenk på hva vi kan få til ved å nytte hele mangfoldet både når det gjelder kjønn, alder og etnisitet.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Vi er en samfunnskritisk bedrift og har derfor ved siden av å ta del i den nasjonale dugnaden når det gjelder smittevern og ta vare på sikkerheten til våre tilsette også vært opptatt av å sikre kritiske funksjoner i bedriften. Strategien vår har blant annet vært hjemmekontor for kontoransatte, arbeid i faste arbeidslag og svært strenge begrensninger i reiser mellom oppmøteplasser og reiser generelt. Denne strategien har fungert svært bra for oss.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Bransjen får kanskje den oppmerksomheten den fortjener, men den burde få større oppmerksomhet. Her må vi som jobber i bransjen bli flinkere å sette klima og bærekraft på agendaen ikke minst i partnerskap med andre aktører.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Jeg håper det vil være gjennom fornybare energikilder som vind og sol, men er bekymret for at vi vil fortsette å bruke fossile energikildene i lang tid framover. Det blir dessverre for upopulært politisk å ta de beslutninger som skal til for å få den omstillingen kloden vår trenger. Dette gjelder selvsagt både Norge og andre land.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Norge har alle forutsetninger for å bli verdens første fullelektriske samfunn, vi bør gripe denne muligheten, det vil gi Norge store muligheter for å ta en viktig del i den framtidige verdiskapningen. Et sterkt kraftnett både i Norge og mellom Norge og utlandet er helt sentralt for å lykkes på en god måte. Jeg har ikke hørt noen som har stil spørsmål ved Norge sin eksport av petroleumsprodukter, men når vi skal skape verdier gjennom utveksling av elektrisitet med utlandet, blir mange kritiske.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Litt mer enn middels tror jeg.. Jeg har luft til vann varmepumpe hjemme og vannbåren varme med ved som brensel på hytta. Har ellers installert smart styring av varmen i alle rom slik at jeg kun varmer opp de arealene jeg bruker.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Med det vi kjenner til av fornybare energikilder i dag, vil vindkraft både på land og offshore måtte spille en vesentlig rolle om vi skal ha en mulighet for å bevare planeten vår til kommende generasjoner.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har ikke noen planer om dette i dag, men utelukker det ikke. Er likevel litt redd for at jeg mister mye produksjon på grunn av snø.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– I tillegg til det jeg allerede har nevnt rundt energisparing, er vi satt opp med to biler som begge er fullelektriske. Jeg pendler mellom Sandane og Kongsberg og det blir mange kilometer i løpet av året.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Ja, den kommer til å variere mer enn vi har vært vant til - så noen ganger høyere og andre ganger lavere.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Det blir utrolig viktig å fase ut fossile energikilder så fort som mulig. Skal vi lykkes, må vi ha gode erstatninger og det må skje globalt. Dersom vi lykkes med å erstatte markedet for olje og gass med fornybar energi som er billigere, vil man fort slutte å lete uten politiske vedtak.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg tenker det er viktig for Norge å være i front på den teknologiske utviklingen på dette området.

– Har du flyskam?
– Nei, ikke med mitt forbruk – jeg har ikke flydd siden før korona. Dessuten må også flybransjen omstille seg i en grønn retning.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Det er viktig å holde seg oppdatert og nytte ulike kilder for å få belyst viktige spørsmål fra ulike sider, men jeg kan nevne Norsk klimastiftelse sin nettavis Energi og Klima som et bra alternativ.