Den rekordhøye temperaturen gjør at en femtedel av industrien i Norge og Europa kan redusere energiforbruket med opptil 70 prosent, og bli helt klimanøytrale, skriver NTNU/Sintefs forskningsavis Gemini.

Varmepumper som brukes til oppvarming av boliger har en temperatur på 30–60 grader, men store deler av industrien har behov for mye høyere temperaturer. Det krever en helt annen teknologi.

– Stort markedspotensiale

Det er bakgrunnen for at forskere og industri gått sammen om å utvikle verdens første varmepumpe som kan produsere temperaturer opp til 180 grader.

– Den nye varmepumpen leverer dette, så markedspotensialet er stort. Dette vil være en lavthengende frukt for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk i industrien, sier Sintef-forsker Michael Bantle.

Han trekker fram næringsmiddel, fisk og akvakultur, papir, olje og gass, kjemisk og metall som eksempler på industrier som vil ha nytte av slike varmepumper.

Vingemaskin og kompressor

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Sintef, NTNU og kompressorprodusenten ToCircle, som leverer varmepumper til industrien og har utviklet en spesiell vingemaskin.

Varmepumpen er en videreutvikling av et konsept utviklet for Tine Bergen. Teknologien gjorde Tine til verdens første utslippsfrie meieri.

– Vingemaskinen er en kompressor med en rotor som går rundt på en måte som gjør at volumet endres for hver omdreining. «Cluet» med ToCircles kompressor er at alle bevegelige deler som er i kontakt med arbeidsmediet blir smurt med vann, sier Sintef-forskeren.

Injeksjon av vann i dampkompresjon er ikke bare fordelaktig for smøring, men også for å redusere belastningen på systemet: Uten vannet er det fare for overoppheting av dampen mens den blir komprimert. Teknologien ventes å bli klar for markedet i løpet av året.