Sintef-forskere har utviklet en løsning som gjør at industriell CO2-fangst blir 12,5 prosent billigere, skriver Sintef/NTNUs forskningsavis Gemini.

En rekke industrier kan ikke unngå å slippe ut CO2. Forskningsmiljøer og industrien jobber på spreng med å utvikle teknologi som gjør lagring og fangst av denne klimagassen billigere og mer miljøvennlig.

Teknologien utviklet ved Sintef er med på å senke prisen for industriell CO2-fangst til 28 Euro per tonn, sammenliknet med dagens billigste metode for CO2-fangst, såkalt Oxy Combustion. Forskerne tror prisen vil bli enda lavere når teknologien blir optimalisert og fornybar kraft blir billigere.

– Klarer vi å bruke fornybar kraft med lav pris til CO2-fangst i framtida, er dette den ideelle måten å fange CO2 på, sier prosjektleder Abdelghafour Zaabout ved Sintef.

Varmepumpe og vakuumpumpe

Løsningen er en metode for CO2-fangst som kombinerer bruken av varmepumpe med en vakuumpumpe. Metoden reduserer energiforbruket ved fjerning av CO2 fra røykgass. I praksis gjenvinner forskerne varmen som oppstår i den kjemiske reaksjonen når CO2 fanges.

Dette skjer ved hjelp av varmepume-teknologi. I tillegg settes deler av prosessen under vakuum med en vakuumpumpe. Dette gjør at varmepumpen jobber mer effektivt og energieffektiviteten øker.

– Deretter gjenbrukes denne energien i prosessen som skal frigjøre kjemikaliet som har tatt opp CO2-en i første omgang, forklarer forskeren.

Forbrenningsfri teknologi

Metoden trenger strøm, men er forbrenningsfri.

– Det er nettopp at løsningen er forbrenningsfri som gjør det enkelt å ettermontere teknologien i eksisterende industriprosesser, sier Zaabout.

Forsøkene og kalkylene i prosjektet er gjort ved forbrenningsanlegget Twence i Nederland. T