Med unntak av energien vi ikke bruker, er trolig spillvarme den mest miljøvennlige formen for energi. Det påpekte Lars Andreas Lunde i et Sintef-webinar som ble arrangert sammen med HighEFF. Han er statssekretær både i Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– All energiproduksjon har miljøkonsekvenser på en eller annen måte. Spillvarmen er kanskje den mest miljøvennlige formen for energi, sa Lunde.

Og det er mye spillvarme tilgjengelig ifølge Sintef. I Norge er det rundt 20 TWh i overskuddsvarme fra industrivirksomheten.