Fortum Oslo Varme og Erichsen & Horgen AS har utført en konseptstudie der de har sett på innovative kjøleløsninger. Utredningsarbeidet ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt i form av workshoper og diskusjonsmøter.

Forretningsutvikler Iren Aanonsen i Fortum Oslo Varme og avdelingsleder Monica Havskjold i Erichsen & Horgen AS mener det finnes gode alternativer for kjøleforsyning, men at det ikke er én løsning som passer overalt. En viktig faktor er hvordan varmeforsyningen i området er løst.

Forretningsutvikler Iren Aanonsen i Fortum Oslo Varme (tv) og avdelingsleder Monica Havskjold i Erichsen & Horgen har sett på hvilke kjøleløsninger som egner seg.