Karbonfangst- og lagringsanlegget på Klemetsrud i Oslo som er eid av til Fortum Oslo Varme, er avhengig av finansiering for å satse videre. Selskapet har fått en betinget støtte fra Staten på inntil tre milliarder kroner, men denne finansieringeringen forutsetter at de klarer å skaffe øvrig finansiering fra andre steder. Derfor er det blant annet søkt om midler fra EUs innovasjonsfond.

Men da Europakommisjonen kunngjorde tildelingen av støtte fra Innovasjonsfondets første utlysning i dag, var ikke Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt blant de utvalgte.

Som direktør for CCS i Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås kunne fortelle til Europower forrige uke, var fasiten på hvordan tildelingen fra EUs innovasjonsfond blir, ventet nå disse dager.

– Jeg tror vi har god mulighet til å få støtte, uttalte Bjerkås til Europower.

I dag ble det altså kjent at Forum Oslo Varme ikke får de 1,8 milliarder kronene de har søkt om til karbonfangstanlegget på Klemetsrud i Oslo. Det skriver nettstedet Avfallsbransjen.no.

– Skuffet

Selv om CCS-prosjektet fra Fortum Oslo Varme i sommer gikk videre i konkurransen om midler fra EUs innovasjonsfond, endte det altså ikke med midler til prosjektet. Siste sjanse er andre runde av tildeling fra fondet.

– Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling, sier Bjerkås til Avfallsbransjen.no.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen, innrømmer at hun er skuffet over manglende tildeling.

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier Evensen i en melding fra Fortum.

Fristen for å søke på midler i «second call» - eller andre tildeling, er i mars neste år.

– Dette vil ikke sette en stopper for karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo, men uten støtte fra EU må vi nå se på alternative løsninger for fullfinansiering, uttaler Gerner Bjerkås i en pressmelding.