BIR er blant de største avfallshåndterings- og gjenvinningsselskapene i Norge. Selskapet håndterer avfall fra mer enn 365 000 mennesker og bedrifter i sju kommuner, som også eier selskapet.

– BIR har karbonfangst og lagring på agendaen og utforsker mulighetene, sier BIR-sjef Borghild Lekve i en børsmelding.

Studien skal gjennomføres i år og neste år. Målet er økt innsikt i potensialet, kostnadene og industrielle forhold for karbonfangst i Rådal.

Høy aktivitet

Karbonfangst og -lagring har skutt fart i Skandinavia det siste året, og flere prosjekter er igangsatt. Best kjent er det norske demonstrasjonsprosjektet Longship, med sitt Northern Lights offshore lagringsanlegg og en landterminal på Øygarden utenfor Bergen. Øygarden terminal er bare 60 km fra Rådal, og Northern Lights vil ha kapasitet til å motta og lagre CO2 fra flere anlegg i Norge og Europa fra 2024.

– Som teknologileverandør til dette demonstrasjonsprosjektet, mener vi at vi er en god partner for selskaper som ønsker å få fortgang på veien mot lavere utslipp, sier Valborg Lundegaard, sjef i Aker Carbon Capture, i meldingen.