Unge i dag er heldigvis opptatt av fremtidens klima og miljø. Du som nå står på terskelen til å ta et yrkesvalg, har muligheten til å være med å bidra til en grønnere verden.