I 2016 hadde Nettalliansen 47 nettselskap med om lag 300.000 målepunkter på eiersiden. Mye har skjedd siden den gang og alliansen har nå i underkant av 30 eierselskaper som representerer rundt 230.000 målepunkt.

Hva er årsaken til nedgangen og hva tror man om fremtiden? Vi har hørt med daglig leder, Maria Rodahl Johansen.

Eierselskapene har hatt som strategi å gjøre felles innkjøp, standardisere og få gode betingelser. Innkjøpssamarbeid er fortsatt viktig, men i tillegg må Nettalliansen nå ha en mer helhetlig og strategisk tilnærming sammen med sine eiere.