I 2017 besluttet kommunestyret i Øvre Eiker å sette i gang en salgsprosess av Øvre Eiker Energi. Det ble også inngått avtale om å starte forhandlinger med Ringerikskraft. I april året etter omgjorde imidlertid kommunestyret beslutningen og valgte å ikke selge selskapet likevel.

Siden 2017 har det skjedd mye i Øvre Eiker Energi. Det er foretatt en snuoperasjon også i selskapet og ikke bare hos eierne. Årsresultatet steg fra 1,7 millioner kroner i 2017 til et rekordresultat på 16,8 millioner kroner i 2020.