Energi Salg Norge økte omsetningen i fjor til drøye 1,3 milliarder kroner, en økning på 572 millioner kroner, eller rundt 77 prosent, i fra året før. Selskapet har hatt solid vekst spesielt de to siste årene, og har siden 2011 økt omsetningen med nærmere 1,3 milliarder kroner.

– Den store veksten kommer i første omgang hos kraftomsettere, mens vi også har noe vekst på industrikunder, forteller administrerende direktør i Energi Salg Norge, Espen Fjeld, til Energi.

Ved utgangen av 2018 hadde Energi Salg Norge til sammen 13 kraftomsettere som kunder. Noen av disse er veletablerte aktører mens andre er nykommere i markedet, med helt nye forretningsmodeller. Deriblant finner vi selskap som Yetz og Hudya, som begge er i oppstart og satser litt utenom tradisjonell kraftomsetning.

Volum og pris

Fjeld forklarer videre at den betydelige omsetningsveksten skyldes både volumvekst og økte kraftpriser.

– Du kan si at volumet står for to tredeler og kraftprisen står for en tredel av omsetningsveksten, forklarer han

For 2018 fikk selskapet også positive tall på bunnlinje. Driftsresultatet endte i fjor på drøye 7 millioner kroner, mot et underskudd på 4,6 millioner kroner året før.

Veksten fortsetter

Siden nyttår har selskapet inngått nye store avtaler som vil bidra til en ytterligere vekst i inneværende år. I slutten av mars ble det kjent at Oslo kommune hadde valgt Energi Salg Norge som strømleverandør til sine virksomheter. Årlig forbruk her er på rundt 600 GWh. Avtalen gjelder ut 2020.

En drøy uke senere kunne Energi Salg Norge varsle at de hadde inngått sin største enkeltavtale noen gang da de inngikk avtale med Hafslund Nett. Selskapet valgte Energi Salg Norge som ny leverandør av nettap- og pliktleveranse. Det samlede årlige volumet for denne avtalen er estimert til 1,4 TWh.

– Disse avtalene vil bidra til betydelig vekst i både omsetning og vekt i 2019. Til sammen vil disse to avtalene utgjøre nesten 2 TWh bare i år. Men de vil nok ikke løfte resultatet like mye som en gjennomsnittlig kunde. For konkurransen er beinhard der ut og marginene små. Vi vant disse kontraktene i tøff konkurransen, påpeker Fjeld.

Satser på nytt segment

Små marginer og tøff konkurranse gjør det viktig for alle aktører å få større volum. Derfor satser Energi Salg Norge på å få flere avtaler av typen de har inngått med Hafslund Nett. Det danske konsernet som Energi Salg Norge er en del av har slike avtaletyper ellers i Norden, men Hafslund var altså den første kunden i Norge.

– Vi ønsker å satse på levering av nettap og pliktleveranse som en ny løsning. Vi ser at vi har gode tjenester på det i andre land. Vi har nå kommet i gang med den største kunden av alle, Hafslund, men har ambisjoner om å presentere oss i det markedet, forklarer sjefen i Energi Salg Norge.

Han forklarer at de nå vil fokusere mot enkeltkunder og ser at den typen aktører som blant annet Distriktsenergi representerer, er interessante for dem. Han følger deretter opp med litt skryt til nettopp denne bransjeorganisasjonen.

– Vi ser at Distriktsenergi jobber riktig mot bransjen. Jeg er imponert over hva organisasjonen får ut av relativt begrensede ressurser, sier Fjeld.

Energi Salg Norge er for øvrig medlem av Energi Norge, og ikke Distriktsenergi.