Troms Kraft og Bodø Energi er prosess med å fusjonere nettvirksomhetene. Nordkraft og Hålogaland Kraft er på god vei til full fusjon av selskapene fra januar neste år. I tillegg har Lofotkraft ymtet frempå at de er interessert i å finne samarbeidspartnere.

Så hvordan står det da til for resten av selskapene i de to nordligste fylkene, Nordland og Troms og Finnmark? Europower Energi har sett litt nærmere på landsdelen som totalt har rundt nærmere en halv million innbyggere, eller knappe 10 prosent av Norges befolkning.