HeidelbergCement og Felleskjøpet har, via Grønt Skipsfartsprogram, utlyst et anbud for å forsyne grønt hydrogen til et nullutslippsbulkskip.

Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus på vei tilbake. Det skal seile ved hjelp av utslippsfri grønt hydrogen i kombinasjon med rotorseil.

Nå tildeles Statkraft og Skagerak Energi hydrogenleveransen i konkurranse med mer enn ti tilbydere.

– I tråd med våre ambisjoner

– Produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Denne tildelingen er en viktig milepæl i vårt arbeid med å etablere Statkraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige, sier konserndirektør Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft i en pressemelding.

Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi er også tilfreds med tildelingen.

– Dette er helt i tråd med vår nye vekststrategi og en viktig milepæl for oss, sier han.

Felleskjøpet og HeidelbergCement mener Statkraft og Skagerak Energis konsept med hydrogenproduksjon både på Vest- og Østlandet gir en stor driftsfordel. De påpeker at prosjekt "Greenbulk" er banebrytende for energinæringen.

Peker på regjeringen hydrogen-veikart

I meldingen trekker partene fram at regjeringen har lagt fram et veikart for hydrogen, hvor ambisjonen er å etablere fem hydrogenknutepunkter. Etablering av hydrogenproduksjon til denne fraktruten i Oslofjord-området mener de kan danne basis for et slikt knutepunkt.

Planen er at prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning sommeren 2022 for å kunne starte leveranser høsten 2023.