Troms Kraft har engasjert seg i elektrifisering med utgangspunkt i de muligheter det vil gi for selskapet i fremtiden.

- Vi ser på dette som en stor mulighet for vårt selskap og for bransjen.