Trondheim kommune har i samarbeid med NTNU og Powel påpekt overfor EU at dagens regelverk innen energi er for komplisert og ikke tilpasset den teknologiske utviklingen innen grønn energi.

Trønderhovedstaden tar mål av seg å bli et pilot-prosjekt for hele Europa når det gjelder nye energiløsninger og regelverk tilpasset dette. Dette gjennom det EU-finansierte prosjektet +CityxChange.

– Trondheim er en LivingLab hvor kommunen, NTNU/Sintef og næringslivet ved Trønderenergi, Tensio og Powel med flere jobber sammen om å bli en energipositiv by, sier prosjektleder Marit Myrstad i Trondheim kommune til Europower Energi.