Elektrifisering og karbonfangst og -lagring (CCS) har størst potensial for å bidra til reduserte utslipp av CO2, slår klimarapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 som ble publisert i dag, fast.