Lofotkraft Muligheter, Nordkraft Prosjekt, Andøy Energi Holding, Trollfjord og Plug har signert en samarbeidsavtale om elektrifisering av havnene i nord. Dette skjer gjennom et felles selskap, Plug Nord.

Målet er å øke farten på utbygging utvikling og etablering av landstrømanlegg.

–Vi kjenner de lokale forholdene, og ønsker å være en god samarbeidspartner som kan være med å løse utfordringene som havnene står overfor, etter hvert som elektrifisering skyter fart» sier Barry Larsen, sjef Trollfjord, i en pressemelding.

Verdiskaping lang kysten

Bergensbaserte Plug har erfaring med utbygging og drift av landstrømsanlegg flere steder i Norge. Selskapet vil bidra med både kompetanse og kapital.

– Jeg har stor tro på at det å kombinere lokalkunnskap med Plugs erfaring vil kunne gi raske og gode resultater, sider Plug-sjef Maria Bos.

De fire selskapene fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland som er med i samarbeidet vil etablere et felles eierselskap, som vil eie 50 i Plug Nord.

–Samtidig som vi bidrar til det grønne skiftet, vil vi også bidra til verdiskaping lokalt, sier Lofot-kraft-sjef Arnt M. Winther.