– Vi er fornøyde med å få inn kvalitetsinvestorer som PKA, samtidig som eksisterende aksjonærer også deltok i den nye investeringsrunden. Interessen fra markedet er god og vi har nå fullfinansiert de neste utviklingsskrittene, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow i en pressemelding.

Emisjonen verdsetter selskapet til 1,5 milliarder kroner. Investeringsrunden sikret finansieringen av den neste prosjektfasen med byggingen av innovasjonssenteret i Grimstad, detaljplanlegging av pilotfabrikken i Arendal, produktutvikling og prototypearbeid på manganbaserte LNMO-celler, samt at man vil intensivere kundearbeidet, skriver selskapet.