– Jernmalmen vi har her i Sør-Varanger er i verdensklasse. Den er av svært høy kvalitet, noe som er viktig for en stålproduksjon med lavere utslipp. Men muligheten for elektrifisering er ikke der, vi har rett og slett ikke kraft.