På parkeringsplassen hos boligsameiet Hoff Terrasse på Skøyen i Oslo er det satt opp 12 ladepunkter, som alle kan bruke. I tillegg er det 40 private parkeringsplasser i garasjen. Så langt har fire av disse fått egen lader.