Partene er avtalene er Finnish Minerals Group og Vaasa by. Finnish Minerals Group er et holdingselskap innen finsk gruvedrift og kjemisk industri som leverer lavkarbonmaterialer til batteriindustrien og støtter etableringen av lokale nordiske og europeiske forsyningskjeder for batteriteknologi.

–Å utvikle sterke regionale verdikjeder for tilgang til bærekraftige, karbonfattige batterimaterialer til våre planlagte fabrikker i Norge og potensielle fabrikker i Norden med kortreiste innsatsfaktorer er et sentralt element i FREYRs ambisjon om å tilby battericeller produsert med industriens laveste CO2-fotavtrykk og høye ESG-standarder til alle våre kunder. Vi ser frem til å utforske en potensiell industriell skalering av battericelle-teknologi, inkludert utvikling av både tradisjonell og neste generasjons produksjonskapasitet sammen med Finnish Minerals Group, sier Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og arbeidende styreformann i FREYR, i en pressemelding.

– Vaasa tilbyr en attraktiv beliggenhet for en gigafabrikk i EU med tilgang til lokale, kortreiste råvarer, rikelig med fornybar kraft og kjølevann, pluss en eksisterende klynge av ledende leverandører innen batteriteknologi- og materialer. De naturlige fordelene som området har kombinert med Vaasa-regionens fremtidsrettete ledelse, planlegging og tiltak for å innta en ledende posisjon innen EU og bærekraftig battericelleproduksjon, gir et sterkt grunnlag for et langsiktig samarbeid, sier Tom Einar Jensen, konsernsjef i FREYR, i samme melding.