SSB har oppsummert energiåret 2020. De fleste tallene er velkjente for de som følger kraftmarkedet, men en av statistikkene presenterer noe nytt.

Nemlig hvor mye strøm norske elbiler brukte totalt i 2020. Svaret er 1,09 TWh.

Det er en betydelig økning fra året før da elbilene brukte 0,86 TWh.

– Det er en økning på 27 prosent. Til sammenligning var strømforbruket i tog og T-bane halvparten av dette, med rundt 0,56 TWh, skriver SSB.

Lav andel

Økningen er altså betydelig, særlig tatt i betraktning at det totale energiforbruket til veitransport gikk ned.