Det fremkommer av El-indeksen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Agder Energi, Siemens og Thema Consulting.

El-indeksen opererer på kommunenivå. Den viser hvor stor del av energiforbruket i hver enkelt kommuner som er elektrifisert, og hvor stor andel som fortsatt er fossilt forbruk.

Beregningen gjøres ved å sammenstille flere offentlige datakilder. Disse blir omregnet til energi for å få en indikasjon på elektrifiseringen i hver kommune.

Tilbakegang

Indeksen viser at elektrifiseringen ikke øker. Tvert imot har den gått tilbake noen desimaler de siste årene.