Å ta i bruk batteriene i elbil som en slags powerbank er en del av EUs gigantiske smartbysatsing +CityxChange. Et av målene er er å gjøre bydeler energipositive. Trondheim er testarena, ifølge en pressemelding fra ABB.

Pilotprosjektet skal demonstrere hvordan batteriet i elbiler kan være en ekstra ressurs i tillegg til å være energibærer for utslippsfri transport.

Brattøra og Sluppen med toveislading

I to av bydelene som er med i EU-prosjektet, Brattøra og Sluppen, er det installert ladere som både lader elbilen og leverer strøm tilbake til nettet, såkalt toveislading.