Torsdag forrige uke presenterte Samferdselsdepartementet - i samarbeid med to andre departementer - en nasjonal ladestrategi. Den beskriver hvordan infrastrukturen for hurtigladere skal utvikles frem mot 2030.

Det som har fått mest oppmerksomhet, er at det skal bli mulig å betale med vanlig bankkort på alle hurtigladere.

Forslag om dette vil bli sendt ut på høring ganske snart, og planen er å innføre krav om bankkort-betaling for alle nye ladere i løpet av 2023.